UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR


HEM YETİŞKİNLER HEM DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Kasten yaralama

86/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

2.

Kasten yaralama

86/2

Evet

Dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

3.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

88

4.

Taksirle yaralama

89/1

Evet

Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

5.

Taksirle yaralama

89/2

Evet (bilinçli taksir halinde hayır)

Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması

6.

Taksirle yaralama

89/3

Evet(bilinçli taksir halinde hayır

Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması

7.

Taksirle yaralama

89/4

Evet(bilinçli taksir halinde hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

8.

Tehdit

106/1 ikinci cümle

Evet

Altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

9.

Tehdit

106/1 birinci cümle

Hayır

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

10.

Konut dokunulmazlığının ihlali

116/1

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

11.

Konut dokunulmazlığının ihlali

116/2

Evet

Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

12.

Konut dokunulmazlığının ihlali

116/4

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

13.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

117/1

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

14.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

123/1

Evet

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

15.

Hakaret

125/1

Evet

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

16.

Hakaret

125/2

Evet

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

17.

Hakaret

125/3-b, 3-c

Evet

Alt sınırı bir yıl hapis cezası

18.

Kişinin hatırasına hakaret

130/1

Evet

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

19.

Kişinin hatırasına hakaret

130/2

Evet

Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası

20.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

132/1

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

21.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

132/2

Evet

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

22.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

132/3

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

23.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

133/1

Evet

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

24.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

133/2

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

25.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

133/3

Evet

İki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası

26.

Özel hayatın gizliliğini ihlal

134/1

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

27.

Özel hayatın gizliliğini ihlal

134/2

Evet

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

28.

Hırsızlık

141/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

29.

Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık

144/1-a, 1-b

Evet

İki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

30.

Kullanma hırsızlığı

146/1

Evet

31.

Mala zarar verme

151/1

Evet

Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası

32.

Mala zarar verme

151/2

Evet

Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası

33.

Hakkı olmayan yere tecavüz

154/1

Evet

Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası

34.

Güveni kötüye kullanma

155/1

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

35.

Bedelsiz senedi kullanma

156/1

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

36.

Dolandırıcılık

157/1

Hayır

Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

37.

Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal

159/1

Evet

Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

38.

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

160/1

Evet

Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

39.

Açığa imzanın kötüye kullanılması

209/1

Evet

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

40.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

233/1

Evet

Bir yıla kadar hapis cezası

41.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

234/1

Hayır

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

42.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

234/2

Hayır

Birinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması

43.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

234/3

Evet

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

44.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

239/1

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

45.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

239/2

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

46.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

239/3

Hayır

Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması

 

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.1

Evet

Bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası

2.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.2

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

3.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.3

Evet

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

4.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.4

Evet

Altı aya kadar hapis cezası

5.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.5

Evet

Altı aya kadar hapis cezası

6.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/1.6

Evet

Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

7.

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

71/2

Evet

Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası

8.

Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri

72/1

Evet

Kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Cezayı gerektiren fiiller

62/1-a

Evet

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

2.

Cezayı gerektiren fiiller

62/1-b

Evet

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

3.

Cezayı gerektiren fiiller

62/1-c

Evet

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

4.

Cezayı gerektiren fiiller

62/1-d

Evet

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

 

5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

İhlal sayılan haller ve yaptırımlar

66/1-a

Evet

Bir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası

2.

İhlal sayılan haller ve yaptırımlar

66/1-b

Evet

İkiyüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası

 

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması

14/3

Evet

Üç aya kadar hapis veya adlî para cezası

 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

30/1

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası

2.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

30/2

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

3.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

30/3

Evet

İki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama

7/4

Evet

Bir yılda kadar hapis cezası

2.

Diğer ceza ve hükümleri

7/5

Evet

Bir yılda kadar hapis cezası

 

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza

25

Evet

Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

 

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

Sıra No

Suçun Adı

Madde/Fıkra

Şikâyete Tabi mi?

Kanunda Öngörülen Ceza Miktarı

1.

Kasten yaralama

86/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

2.

Kasten yaralama

86/2, 86/3

Hayır

TCK 86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması

3.

İnsan üzerinde deney

90/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

4.

Organ ve doku ticareti

91/2

Hayır

Bir yıla kadar hapis cezası

5.

Organ ve doku ticareti

91/6

Hayır

Bir yıla kadar hapis cezası

6.

Terk

97/1

Hayır

Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası

7.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

98/1

Hayır

Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

8.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

98/2

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

9.

Kısırlaştırma

101/2

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

10.

Şantaj

107/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

11.

Şantaj

107/2

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

12.

Cebir

108/1 (TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde)

Hayır

Kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması

13.

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

114/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

14.

İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi

115/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

15.

İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi

115/2

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

16.

İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi

115/3

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

17.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

117/2

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası

18.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

117/3

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası

19.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

117/4

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

20.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

118/1

Hayır

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

21.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

118/2

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

22.

Nefret ve ayrımcılık

122/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

23.

Haberleşmenin engellenmesi

124/1

Hayır

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

24.

Hakaret

125/3

Hayır

Alt sınırı bir yıl hapis cezası

25.

Kişisel verilerin kaydedilmesi

135/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

26.

Verileri yok etmeme

138/1

Hayır

Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası

27.

Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık

144/1-a, 1-b, 143

Hayır

TCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması

28.

Taksirli iflas

162/1

Hayır

İki aydan bir yıla kadar hapis cezası

29.

Karşılıksız yararlanma

163/1

Hayır

İki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

30.

Karşılıksız yararlanma

163/2

Hayır

Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

31.

Karşılıksız yararlanma

163/3

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

32.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

165/1

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası

33.

Bilgi vermeme

166/1

Hayır

Altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

34.

Çocuğun soybağını değiştirme

231/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

35.

Kötü muamele

232/1

Hayır

İki aydan bir yıla kadar hapis cezası

36.

Kötü muamele

232/2

Hayır

Bir yıla kadar hapis cezası

37.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

233/2

Hayır

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

38.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

233/3

Hayır

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

39.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

234/1

Hayır

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

40.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

234/2

Hayır

TCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması

41.

Bilişim sistemine girme

243/1

Hayır

Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

42.

Bilişim sistemine girme

243/3

Hayır

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

43.

Bilişim sistemine girme

243/4

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

44.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

244/2

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

45.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

261/1

Hayır

Fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

46.

Görevi yaptırmamak için direnme

265/1

Hayır

Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

47.

Genital muayene

287/1

Hayır

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

48.

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

298/1

Hayır

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası