ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası

Kanun Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

: 671

: 25/11/1925

: 28/11/1925

: 230


NOT: ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN'un İngilizce çevirisi için tıklayınız; "LAW ON WEARING HAT"

Madde 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

Madde 2- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Madde 3- İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.

KANUNUN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ>>