AVUKATLARIN RESMİ KILIKLARI HAKKINDA YÖNERGE [*]


[*] 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 49. maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği VII. Genel Kurulu’nda verilen yetkiye dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca Kabul Edilmiştir.

NOT: AVUKATLARIN RESMİ KILIKLARI HAKKINDA YÖNERGE'nin 1 - 4 üncü maddelerinin İngilizce çevirisi için tıklayınız; "DIRECTIVE ON FORMAL ATTIRES OF THE ATTORNEYS"

 

Resmi Kılığın Biçimi :

1. Avukatların görev yaparken giyecekleri resmi kılığın biçimi Türkiye Barolar Birliğinde mühürlü olarak saklanan örnek biçimindedir.

2. Bu örneğe göre, resmi kılık, üç renkten oluşmuştur. Genel görü­nüm siyahtır. Yaka kırmızı, ön tarafın dış yüzü boydan boya parlak siyah, bu siyahın arka yüzü ile kol kapakları yeşildir. Yakanın altındaki dikiş sırma ile kapatılmıştır.

3. Kırmızı yakanın genişliği 6 cm., yaka altındaki sırma 1 cm., yeşil kol kapağının dış yüzü 10 cm., kol içine dönen kısmı 5 cm., ön taraftaki parlak siyah 10 cm. ve arkadaki yeşil 18 cm. genişliktedir.

4. Türkiye Barolar Birliği’ndeki resmi kılığın barolara gönderilmiş olan örnekleri baro merkezlerinde saklanacaktır. Avukatlar renkleri ve biçimi bu örneklerdeki renk ve biçime uygun kılık giymek zorundadır. Renk ve biçim tutarlılığı barolarca sağlanacak, uygun olmayanların giyilmesine izin verilmeyecektir.

 

Giyilecek Yerler :

5. a. Her avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundadır.

b. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, duruşma yapılırken resmi kılıklarını giyerler. Disiplin Kurulları’nda taraf vekilleri de resmi kılık giymek zorundadırlar.

c. Avukatlık and içme törenlerinde Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri resmi kılıklarını giyerler.

ç. Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri Adalet Yılı açılış törenlerine resmi kılıkları ile katılırlar.

d. Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarında görevli avukatlar yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde resmi kılıklarını giyerler.

 

Giyilebilecek Durumlar :

6. Türkiye Barolar Birliği ve barolar genel kurul toplantılarında resmi kılık giyilebilir.

 

Giyilemeyecek Durumlar :

7. Avukatlar mahkemelerde münhasıran vekalet görevini ifa ettikleri davalar dışında, bilirkişilik, tanıklık ve tercümanlık yaparken, taraf oldukları hukuk davalarında, şahsi davacı veya sanık bulunduğu ceza davalarında (başka kimselerin vekalet görevini almış olsalar dahi) resmi kılık giyemezler.

8. Örneğe aykırı, yırtık, yamalı ve uygun olmayan resmi kılık giyemezler.

 

Yürürlük :

9. Bu yönergede belirtilen yeni resmi kılık 01/01/1975 tarihinde bütün avukatlar tarafından giyilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra, yeni resmi kılığı olmayan avukatlar, mahkemelerde görev yapamaz ve duruşmalara alınmazlar.