İCRA TAKİPLERİNDE KULLANILAN FORM VE BELGELER [*]


[*] İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin ekinde yayınlanmıştır.

Form veya Belge Adı

FORM VEYA BELGENİN BAŞLIĞI

İNDİR

Örnek No:1

(TAKİP TALEBİ)
(Not: Bu forma yasa koyucu başlık koymamıştır. Uygulamada "TAKİP TALEBİ" olarak anılmaktadır.)

WORD

PDF

Örnek No:2

TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:3

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:4-5

PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:6

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:7

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:8

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:9

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:10

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:11

İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:12

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:13

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:14

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:15

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI

WORD

PDF

Örnek No:16

KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU

WORD

PDF

Örnek No:17

TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE VE ÖDENEN GİDERLERE İLİŞKİN VERİLECEK MAKBUZ

WORD

PDF

Örnek No:18

İTİRAZ BELGESİ

WORD

PDF

Örnek No:19

HACİZ TUTANAĞI

WORD

PDF

Örnek No:20

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

WORD

PDF

Örnek No:21

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

WORD

PDF

Örnek No:21/a

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM)

WORD

PDF

Örnek No:22

DAVET KÂĞIDI

WORD

PDF

Örnek No:23

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

WORD

PDF

Örnek No:24

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

WORD

PDF

Örnek No:25

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:26

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

WORD

PDF

Örnek No:27

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:28

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

WORD

PDF

Örnek No:29

İLÂMIN İCRASI BELGESİ

WORD

PDF

Örnek No:30

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

WORD

PDF

Örnek No:31

REHİN AÇIĞI BELGESİ

WORD

PDF

Örnek No:32

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN İLÂN

WORD

PDF

Örnek No:33

TASFİYENİN TATİLİ İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:34

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:35

ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:36

İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ

WORD

PDF

Örnek No:37

SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLÂNI

WORD

PDF

Örnek No:38

TAHSİLÂT MAKBUZU

WORD

PDF

Örnek No:39

REDDİYAT MAKBUZU

WORD

PDF

Örnek No:40

HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ

WORD

PDF

Örnek No:41

TEBLİĞ MAZBATALI ZARF

WORD

PDF

Örnek No:42

TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI

WORD

PDF

Örnek No:43

TEVDİ LİSTESİ

WORD

PDF

Örnek No:44

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE İCRA EMRİ

WORD

PDF

Örnek No:45

TEBLİĞ MAZBATASI

WORD

PDF

Örnek No:46

İHZAR MÜZEKKERESİ (Tanıklar İçin)

WORD

PDF

Örnek No:47

İHZAR MÜZEKKERESİ (Sanıklar İçin)

WORD

PDF

Örnek No:1 - 47

İCRA FORM VEYA BELGELERİNİN TAMAMI

WORD

PDF

Bu sayfa son olarak 01 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.