"Mahkemeler bitimin ilk önce yazıldığı yerlerdir, bundan öncesi sadece vodvildir (taşlamalı güldürüdür)."

Charles BUKOWSKI (1920-1994) [*]

 

[*] Alman-Amerikalı şair, romancı ve kısa hikâye yazarı.