"Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz."

Bir hukukî ilke. [*]

 

[*] Latince “Ignorantia juris non excusat” deyiminin karşılığıdır. Kanunun içeriğini bilmemenin bir şahsı hukukî bir ihlâlden dolayı sorumluluktan kurtaramayacağına ilişkin hukukî ilke.