DİLİ YOK KALBİMİN,
ONDAN NE KADAR BîZARIM

Bana sor sevgili kâri,[1] sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyette şu karşında duran eş’arım;[2]
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu[3] bilirim çünkü, ne san’atkârım.
Şiir için "göz yaşı" derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir[4] bence bütün âsârım![5]
Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem,
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım![6]
Oku şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım iki söz yazdımsa.

Mehmet Akif ERSOY (1873-1936) [7]

 

[1] Kâri : Okur
[2] Eş'arım : Şiirim
[3] Tasannu : Yapmacıklık, sunilik
[4] Girye : Gözyaşı
[5] Âsârım : Eserlerim
[6] Bîzarım : Rahatsızım
[7] Türk İstiklal Marşı'nın yazarı Türk şair.