"Bir birey veya grubun hakları aşındırıldığında (zarara uğratıldığında) herkesin özgürlüğü aşındırılmış (zarara uğratılmış) olur."

Earl WARREN (1891-1974) [*]

 

[*] Hukukçu, Kaliforniya Eski Valisi, ABD Eski Başyargıcı.