BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
(TÜM KONULAR)


1/15:

AVUKATLIK ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILDIĞINI,


2/15:

İCRA TAKİBİNE KONULMASI HALİNDE DAVA VEKÂLET ÜCRETİNE AYRICA İCRA VEKÂLET ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLECEĞİNİ,


3/15:

1961 ANAYASASI'NIN OYLAMAYA KATILANLARIN % 60,4'Ü TARAFINDAN KABUL EDİLDİĞİNİ VE SADECE 19 YIL 2 AY YÜRÜRLÜKTE KALDIĞINI,


4/15:

AVUKATLARIN GÖREVLE İLGİLİ SUÇ İŞLEMELERİ HALİNDE "AĞIR CEZA MAHKEMESİ" NDE YARGILANDIKLARINI,


5/15:

VEKİLLİKTEN ÇEKİLEN AVUKATIN VEKİLLİĞİNİN DURUMUN MÜVEKKİLİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜN DAHA DEVAM ETTİĞİNİ,


6/15:

AVUKAT HAKKINDA AÇILAN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDAN SIRF ŞİKÂYETÇİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE VAZGEÇİLEMEYECEĞİNİ,


7/15:

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 31.03.2014 TARİH VE 2011/76 E., 2014/1397 K. SAYILI KARARI İLE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI’NIN 27 NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDEKİ “BİR AVUKAT BAŞKA BİR AVUKATA KARŞI ASIL YA DA VEKİL SIFATIYLA TAKİP EDECEĞİ DAVAYI KENDİ BAROSUNA BİR YAZI İLE BİLDİRİR.” KURALINDA “HUKUKA UYARLIK” BULUNMADIĞI YOLUNDA KARAR VERDİĞİNİ,


8/15:

BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİNİN TAKDİRİNİN TAYİN EDEN MAKAMA AİT OLDUĞUNU,


9/15:

TARİHSEL DEĞERLENDİRMELERDE A.B.D.'NİN EN İYİ BAŞKANLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN ABRAHAM LINCOLN’ÜN EKONOMİK NEDENLERLE ÖRGÜN EĞİTİM (OKUL ÇATISI ALTINDA DÜZENLİ EĞİTİM) ALAMAYARAK KENDİ KENDİNİ EĞİTTİĞİNİ VE O DÖNEMİN EN BAŞARILI AVUKATLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU,


10/15:

ESKİ YARGITAY BAŞKANLARINDAN BİRİ TARAFINDAN 1999- 2000 ADLİ YILI AÇIŞ KONUŞMASI'NDA 1982 ANAYASASI'NIN 6 AYRI NEDENLE MEŞRULUKTAN YOKSUN VE GEÇERSİZ OLDUĞUNUN İDDİA EDİLDİĞİNİ,


11/15:

6570 SAYILI GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN'UN 6101 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞINI, BUNDAN BÖYLE KİRA İŞLERİNDE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN UYGULANDIĞINI,


12/15:

20.08.1959 TARİHLİ TEBLİGAT TÜZÜĞÜ'NÜN "TEBLİGAT TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK" İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞINI,


13/15:

"BAKANLAR KURULU" KURUMU’NUN ANAYASA’DAN VE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEN ÇIKARILDIĞINI, KANUN METİNLERİNDE GEÇEN TÜM "BAKANLAR KURULU" İBARELERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ, ANCAK TÜM KANUNLARIN SONLARINDA YER ALAN “BU KANUNUN HÜKÜMLERİNİ BAKANLAR KURULU YÜRÜTÜR” İBARELERİNE DOKUNULMADIĞINI,


14/15:

İCRA FORMLARININ İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİNİN EKİNDE YER ALDIĞINI,


15/15:

47 ADET İCRA FORM VE BELGELERİNDEN (ÖRNEK NO:1-47) SADECE BİRİNİN (ÖRNEK NO:1) BAŞLIĞININ BULUNMADIĞINI,


DEVAM EDECEK